Reklamacje konsumenckie prosimy zgłaszać w punkcie zakupu.                                                                                                                                         
Punkty sprzedaży (sklepy) proszone są o zgłaszanie do                                                                                                                                        
OUADRA-NET przez autoryzowany dostęp do tej sieci serwisowej.                                                                                                                          
---